Formålet

Formålet med vandværket er beskrevet i vores vedtægter og et kort uddrag kan læses her

§ 2 formål

Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vand-forsyningslov
og det for vandværket fastsatte regulativ at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde,
med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige driftsbidrag, som foruden driftsomkostninger skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelser og nødvendige udvidelser,
samt at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål samt deraf afledte forhold.

Hvis du vil læse en uddybende version af vedtægterne kan de downloades her: Vedtægter

Hvem er vi?

Formand

Kenneth Jacobsen

Næstformand/Teknik

Martin Bred

Kasserer

Norman Rudbeck

Bestyrelses medlem

Allan Ejby Andersen

Bestyrelses medlem

Günther Bred

Kontakt

Samarbejdspartnere

No data was found